تحقیق و توسعه

اجراء پروژه های تحقیق و توسعه بنا به سفارش سازمان ها و پس از انجام مذاکرات فنی و قراردادی صورت می پذیرند. گروه فنی و مهندسی رویال پوشش پیشرو  با بهره مندی از تیم توانمند تخصصی در رشته های فنی، مهندسی  آمادگی همکاری با سازمان ها به منظور اجراء پروژه های تحقیق و توسعه را دارد.

تحقیق و توسعه - رویال پوشش پیشرو

این تیم متشکل از دانشگران، پژوهشگران با تجربه می باشد که با بهره گیری از آخرین دستاوردها و یافته های پژوهشی و صنعتی مبادرت به طراحی و اجراء پروژه ها و تحویل نتایج به سازمان ها می نماید.

مسؤلیت پذیری در ایفاء به موقع تعهدات و کیفیت خدمات، دو ارزش محوری دراین حوزه می باشد.

جهت اطلاع از نحوه‌ و مدل همکاری با گروه فنی و مهندسی رویال پوشش پیشرو، با کارشناسان ما تماس بگیرید.